.
|/|/|/|> 28. 5. 2015: Pamatujete ještě moji prvotinu? Ano, Závod o dobytí Marsu. Nedávno jsem dostal šílený nápad (a já mám rád šílenosti) - oprášit toto univerzum a napsat pokračování.
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Srpen 2011

14. díl - Pomoc

31. srpna 2011 v 15:00 | Sheppard |  Čas temnoty


Na celém ostrově se slavilo. Eufórie byla vidět na každém kroku. Vymýšleli se plány a strategie. V hlavním stanu se operátor snažil poslat zprávu o úspěchu. Vyťukával do rádia morseovkou písmeno po písmenku. Luke byl s Ashley ve stanu. Líbali se. Luke už plánoval, že až to všechno skončí, koupí si vilu a pak spolu možná založí rodinu. Vtom začalo hučení. Zesilovalo. Vyběhli ven. Luke se podíval na oblohu. Stovky ptáků letělo na jednu stranu. Utíkali. Ale před čím? V dálce se postupně objevilo 10 teček. Zvětšovali se. Po chvíli už bylo jasné, že to jsou letadla. Když byly nad ostrovem, vyskákali z nich vojáci. Desítky, ba stovky padáků se snášelo k zemi. Letadla pokračovala v letu. Když přistál první voják, seběhlo se k němu několik lidí z kolonie. Byli to Japonci. Jeden z nich uměl anglicky. Všude panovalo ticho. Všichni čekali, co jim sdělí. On se zvláštním přízvukem začal mluvit: "Našli jsme protilátku. Japonsko nyní vyhledává po světě spolubojovníky, kteří by pomohli, navrátit svět do té podoby, jakou měl od nepaměti. Naše protilátka by byla mnohem účinnější, kdybychom dokázali nakažené znehybnit. Uvítali bychom vaši spolupráci při výzkumu i v boji." Plukovník Carter se usmíval a přistoupil k vojákovi. Řekl mu: "Tak to jste na správné adrese. My totiž známe způsob, jak je zastavit." Ten den se začala chystat loď, která měla doplout do New Yorku. Začali se spřádat plány na rozhodující ''bitvy''.

Pokračování příště

13. díl - Malé vítězství

29. srpna 2011 v 15:00 | Sheppard |  Čas temnoty


Když dojeli na letiště, zkontrolovali, zda je letadlo schopné provozu. Piloti šli do kokpitu. Ostatní si také sedli. Po půl hodině vzlétli. V kolonii se ozvalo do rádia: "Tady Tanota. Žádáme o povolení přistát." Operátor radostně odpověděl: "Povoleno. Už jsme mysleli, že nedorazíte." Letadlo hladce dosedlo. Velitel a Luke šli hned za Carterem. Všechno mu vyložili. Luke nakonec vytáhl z batohu laptop a začal ukazovat technikům, co objevil. Plukovník se usmál a řekl: "Je načase, zavést ozdravnou kúru." Luke zašel za vězněm a povídá: "Našli jsme ten program. Vaše plány se hroutí." Luke si šel dát něco k jídlu. Potkal Ashley. Začala mu hned gratulovat: "Prý jste našli program co je zastaví." Luke kývnul. Vtom se na Luka sesypalo mnoho lidí a všichni si s ním chtěli potřást rukou. Členové týmu Tanota byli hrdinové. Luke se pak vytratil s Ashley. Carter si zahrál šachy o pivo. V kolonii panovala dobrá nálada. Ráno, ještě před rozbřeskem, se sešli vojáci na poradu. Poté si nasedali do vrtulníku a vzlétli. Přistáli poblíž televizního vysílače. Vyskákali. Vojenští inženýři vylezli na stožár. Hodinu a půl si hráli s nastavením frekvenčních vln. Jeden z nich řekl: "Už to máme. Můžete sem nalákat přiměřené množství nakažených. Přiměřené! Když to nevyjde, budeme se muset prostřílet." Murphi si s ničím nelámal hlavu a prostě vystřelil do vzduchu a zařval: "Hjááá. Tak pojďte sem!" Za 5 minut se objevili první nemrtví. A stále přicházeli. Další ze severu. Velitel konstatoval: "Sakra, Murphi. Jak dlouho spolu pracujeme? Kolikrát jsem ti řikal, abys to s ničim nepřeháněl?!" Pak si spolu plácli a zasmáli se. Velitel si zapálil doutník, který měl celou dobu v puse. Svobodník Franjetti zařval na techniky: "Tak už to spusťte." Technik zmáčkl ENTER. Program se rozběhl. Vysílač začal vysílat. Nakažení se v tu ránu zastavili. Do jednoho. Vojáci zvedali ruce nad hlavu a jásali. Technik spustil jinou frekvenci a všichni nemrtví padli omráčení k zemi.

Pokračování příště

12. díl - Protilátka

26. srpna 2011 v 15:00 | Sheppard |  Čas temnoty


Všichni si vydechli. Po krátkém odpočinku se vydali znova do laboratoře. Murphi nahodil pojistky. Rozsvítila se světla. Bylo tam nejmodernější vybavení. Vojáci se pustili do hledání záznamů o výzkumu. Luke zapnul počítač a začal si číst poznámky padouchů. Pak mu padl pohled na složku jménem KONTROLA NAD MUTANTY. Když složku otevřel, zasmál se radostí. Radostně řekl: "Mám to. Dají se ovládat pomocí různých frekvenčních modulací. V tomhle počítači je program. Ti hajzlové rozmístili po světě vysílače. Těmi je řídí." Velitel řekl: "Dobrá práce. Ještě najděte protilátku. Zastavit nemrtvé je jedna věc, vyléčit je, bude složitější." Všichni hledali protilátku 2 hodiny, ale nic nenašli. Ti gangsteři neměli v plánu léčit nemrtvé. Chtěli jen ovládnout Zemi. Velitel prohlásil: "Někde ta protilátka bude. Najdeme ji." Tým se nyní musel dostat zpět do kolonie Naděje. Luke stáhl program na ovládání i všechny ostatní data. V jedné ulici stál u chodníku minibus. Okolo se potácelo několik nemrtvých. Luke vypálil ze samopalu. 2 nemrtví se skáceli k zemi. Několik vojáků vypálilo. Do ulice se začali hrnout další. Luke odjistil granát a hodil ho před dav nemrtvých. Vojáci zalehli. Výbuch zneškodnil okolo padesáti stvůr. Luke a Murphi běželi zjistit, zda je minibus pojízdný. Murphi si sedl na místo řidiče. Nastartoval. Ostatní vklouzli do minibusu během minuty. Na kapotu a okna bušili pěstmi nemrtví. Vůz se rozjel. Srazil několik potvor a pak zabočil. Již v klidu najel na dálnici. Mířili k letišti. Měli v plánu vzít si letadlo a odletět.

Pokračování příště

11. díl - Strážce

24. srpna 2011 v 15:00 | Sheppard |  Čas temnoty


Všichni se ubírali směrem k městu. Velitel se zeptal Luka: "Máme přesnou adresu, nebo budeme pročesávat celý město?" Luke odpověděl: "Jo. Vím kde to je." Pak se všichni zastavili. Před nimi se rozprostíralo město. Šli přes náměstí. Poté šli dlouhou úzkou uličkou. Došli k velkému domu. Čtyřposchoďová secesní vila. Voják vykopnul dveře. Skrz velká okna dovnitř pronikalo hodně světla. Vojáci začali vcházet dovnitř. Nalezli se ve velké místnosti. Z této předsíně vedlo schodiště. Vydali se po něm nahoru. Rozdvojovalo se. Tým se rozdělil. Lukova skupina nahoře zabočila vlevo. 10 metrů před Lukem, který šel první, byly dveře s nápisem LABORATOŘ. Vojáci si opřeli pažby zbraní o ramena a pomalu kráčeli vpřed. Když už Luke sahal po klice, dveře se rozlétly. V nich stálo monstrum. Postava vysoká asi 2,5 metru. Měla bílý obličej. Oděná do jakéhosi brnění. Mohutným hlasem zařvalo jako lev. Pak vycenilo zuby. Dlouhými kroky směřovalo k Lukovi, kterého rána odhodila. Jeden voják vystřílel do potvory celý zásobník. I ostatní začali pálit. Mutantovi to však nezpůsobilo sebemenší zranění. Luke se zvedl ze země a zavelel: "Ústup!" Druhá skupina už vyběhla ven z domu. Mutant vojáky pronásledoval až ven. Tým utíkal uličkami města. Monstrum za nimi. Velitel nařídil, rozptýlit se. Mutant pronásledoval Luka. Murphi hodil před mutanta granát. Luke rychle skočil za auto a zalehl. Plameny na pár vteřin pohltily monstrum. Tlaková vlna ho odhodila o kus dál. Vysklila okénka všech aut poblíž. Mutant nehybně ležel na silnici. Pak se zase postavil na nohy. Nějaký voják nasedl do buldozéru, který byl náhodou zaparkovaný u domu určenému k demolici. Plnou rychlostí najel do mutanta. Ten se zahákl za hrablici. Buldozér přejel park. Na jeho konci byla vyhlídka. Buldozér prorazil zábradlí a voják zaklepal s hrablicí. Monstrum se zřítilo z výšky 100 metrů do propasti.

Pokračování příště

10. díl - Havárie

22. srpna 2011 v 15:00 | Sheppard |  Čas temnoty


Tým Tanota nasedl do letadla. Kolem se shromáždilo několik desítek lidí. Operátor hlásil pilotovi: "Dneska žádný letadla nelítaj. Máte volnou cestu přes Atlantik." Pilot odpověděl: "OK. Hlášení podáme každou hodinu. Nad Evropou žádáme rádiový klid." Ashley objala Luka a rozloučili se. Dveře letadla se zavřely. Vzlétli. Za 6 hodin už byli nad Evropou. A za další hodinu nad Německem. Velitel řekl: "Tak jo lidi. Za 10 minut jsme nad Drážďanama. Připravit k výsadku." Všichni si zkontrolovali padáky a výbavu. Najednou sebou letadlo škublo. Další otřes následoval za několik vteřin. Pilot zakřičel: "Vynechal nám 1 motor!" Druhý pilot praštil pěstí do jedné páky a vykřikl: "Nemáme šanci udržet stroj ve vzduchu. Musíme vyskákat." Voják, který seděl nejblíže u dveří, si odpoutal pásy a stiskl nouzové tlačítko pro otevření dveří. Všichni vyskákali. Piloti nakonec. Murphimu se neotevřel padák. Okamžitě vytáhl nůž a přeřezal lana. Pak otevřel náhradní padák. Kdyby zpanikařil, nedopadlo by to dobře. Naštěstí však dosedl na zem bez újmy. Letadlo se po pár okamžicích zřítilo na louku. Tým uvíznul několik tisíc kilometrů od domova. Drážďany byly 2 kilometry daleko. Ještě mají šanci zastavit invazi viru. Pokud zajatec nelhal.

Pokračování příště

9. díl - Výslech

19. srpna 2011 v 15:00 | Sheppard |  Čas temnoty


Svázaný muž seděl na židli uprostřed místnosti. Kolem chodili Luke a plukovník Carter. Carter začal: "Kde máte komplice?" Muž seděl a nic neříkal. Carter zařval: "Kde je protilátka na ten zkurvenej vir?" Muž jen mlčky seděl. Luke na něj šel mírněji: "Jak se jmenujete. Já jsem Luke Briley." Zajatec zůstával bez hnutí sedět. Luke: "Prosím, spolupracujte." Carter zařval: "Ty kreténe. Jestli do 10 minut nevyklopíš nějaký údaj, který by nás mohl zajímat, zastřelím tě." Pak odešel. Luke si přisunul židli a řekl: "Odkud jste? Já jsem se narodil v New Yorku. A pořád tam bydlim. A chtěl bych se tam někdy vrátit." Muž potichu řekl: "Mike. Mike Sandbers." Luke: "Těší mě." Mike pokračoval: "Co se mnou uděláte?" Luke pokrčil rameny a řekl: "To já nevim. Ale když byste spolupracoval, bude se to brát jako polehčující okolnost." Po pár vteřinách Mike zvedl hlavu a sdělil: "Naše hlavní sídlo je v Drážďanech. Tam je i laboratoř v níž vir vznikl." Luke Mika poplácal na ramena a řekl: "Udělal jsi správnou věc." Pak to šel říct ostatním. Carter: "Výborně. Pozítří tam vyrážíte. Do té doby máte volno." Pak se napil kávy. Luke se šel najíst. V domě, kde byla jídelna, si vzal polévku a guláš. Vyšel ven a sedl si na lavičku. Za chvíli si přisedla Ashley. Když dojedli, šli se projít do lesíka. Zastavili se. Luke pohladil Ashley po tváři. Dal jí pusu. Poté se chvíli líbali. Najednou byly slyšet podivné zvuky. Vyběhli a běželi přes stráň. Tam se plahočil nemrtvý. Luke sebral ze země větev. Přiskočil k příšeře a vší silou ji uhodil do hlavy. Skácela se k zemi.

Pokračování příště

8. díl - Konec srandy

17. srpna 2011 v 15:00 | Sheppard |  Čas temnoty


Murphi zařval rozčíleně: "Vy hajzlové. Kurva!" Začala opět přestřelka. Muž byl naštěstí znevýhodněn. Kdyby střílel, mohl by se trefit do barelů s ropou. Luke zamířil, zadržel dech a vypálil. Muž padl mrtev k zemi. Pak všichni vojáci vyrazili na můstek. Byl tam 1 člen posádky tankeru. Vzdal se. Jeden z vojáků ho svázal. Řízení nereagovalo. Tým Tanota nemohl zastavit loď. Velitel: "Odpálíme to." Na 3 místa umístili nálože. Luke prohodil: "Bezva. Teď už jen najít způsob, jak se odtud dostat." Velitel nařídil hledat nějaký člun. Po pár minutách se všem ozvalo do vysílaček: "Tady četař Steve. Na zádi je člun." Všichni vyrazili na záď. Odmontovali člun z úložiště. Najeli s ním na rampu. Nasedli. Velitel zavřel vstupní poklop. Luke zmáčknul tlačítko. Člun se sklouznul po rampě a dopadl do vody. Řízení převzal Murphi. Když byli od lodě asi 2 kilometry daleko, velitel odjistil spínač a stiskl červené tlačítko. Mohutný výbuch způsobil dočasné ohlušení týmu. Plameny dosahovaly výšky 200 metrů. Hustý, černý kouř zahalil hořící vrak tankeru. Člun se pomalu blížil k ostrovu. Za hodinu přistáli na břehu. Vyskákali z člunu. Okamžitě tam přiběhl zdravotnický tým. Velitel Tanoty ohlásil plukovníku Carterovi: "Mise úspěšná. Nemáme žádné ztráty. Jen raněné. Tanker zničen. A bonus na závěr. Máme zajatce z posádky."

Pokračování příště

7. díl - Tam, kde kulky svištěly a krev tekla

15. srpna 2011 v 15:00 | Sheppard |  Čas temnoty


"Tanker má dorazit za 3 hodiny," začal plukovník poradu. Murphi navrhnul plán. Lukův tým, s krycím názvem Tanota, nasedl do vrtulníku. Letěli asi 20 minut. Obletěli tanker. Na palubě viděli 10 lidí. Najednou se na palubě zablesklo a raketa letěla přímo na vrtulník. Pilot stačil zareagovat a otočil vrtulník o 90°. Raketa zasáhla zadní vrtuli. Kdyby pilot neotočil, raketa by trefila kabinu. Helikoptéra se točivým pohybem řítila k zemi. Dopadla na palubu tankeru. Náraz všechny vymrštil ke stropu. Pak je zase gravitace ztáhla k zemi. Někteří vojáci byli omráčení. Luke, velitel a Murphi však ne. Luke zahájil palbu z brokovnice. Zasáhl jednoho muže na rampě. Jeho bezvládné tělo se přehouplo přes zábradlí a spadlo na dolní palubu. Vojáci zatím odtáhli omráčené za kontejner. Luke se rozběhl na druhou stranu a pálil. Zastřelil další 2 muže. Pak zjistil, že nejsou nakažení. Jestli jsou zdraví, proč by chtěli zničit ostrov? Vtom četař Steve zakřičel: "Pozor!" Luke se otočil a vzápětí vypálil na dalšího muže. Pak šli do vrtulníku pro nálože. Mezitím se ostatní probrali. Luke křičel: "My nejsme nakažení. Zastavte loď. Vezmeme vás do naší kolonie." Odpovědí byla střelba. Tentokrát kulky zasáhly 2 vojáky. Všichni zalehli. Muž, který střílel zavolal: "My nejsme nakažení. My jsme ten vir stvořili. Ti nemrtvý, jak jim říkáte, nám nic neudělají. Ovládneme svět. Až budem chtít, invaze nakažených skončí." Pak se hlasitě zasmál. Vrtulník byl nenávratně poškozen a tým Tanota byl uvězněn na lodi plné nepřátel.

Pokračování příště

6. díl - Večírek

12. srpna 2011 v 15:00 | Sheppard |  Čas temnoty


Členové týmu, který přivezl zásoby, byli hrdinové. Velitel kolonie, plukovník Carter, oficiálně ustanovil tým. Měl v něm být i Luke. Na ostrově se už cvičili i zachránění civilisté. Večer byla menší oslava. Luke seděl na lavičce s dvěma vojáky. Popíjeli čaj. Někdo pustil hudbu. Po večírku se šel Luke osprchovat. Najednou zazněl poplach. Vylétl z provizorní sprchy. Hodil na sebe oblečení a běžel k hlavnímu stanu. Už tam bylo pár lidí. Velitel ještě chvíli čekal, než dorazí ostatní. Pak Carter promluvil k lidem: "Máme problém. Mysleli jsme, že nemrtví nejsou inteligentní. Ale zřejmě ano. Přímo k přístavu se řítí tanker. Na palubě má asi 1 500 000 barelů ropy. Jestli to najede na pevninu a bouchne..." Pak se odmlčel. Několik lidí mělo být vysazeno na tanker, aby ho zneškodnili.
Mezitím na tankeru: Záhadný muž, avšak nenakažený, říká posádce: "Pokud se nám plán vydaří, nic nám nezabrání provést rozhodující tažení."
Mezitím na ostrově: Luke si šel na chvíli zdřímnout. Před jeho stanem stála Ashley. Ptala se: "Luku. Nedoprovodil bys mě na pláž? Nemůžu usnout." Vyrazili na pláž. Měsíc nebyl přes mraky téměř vidět. Příliv nevěstil nic dobrého. Noc byla neklidná.

Pokračování příště

5. díl - První mise

10. srpna 2011 v 15:00 | Sheppard |  Čas temnoty


Vrtulník přistál na heliportu nemocnice. Tým se vydal do obchodu. Na ulici před ním stáli dva nemrtví. Velitel vztyčil pěst. Všichni se zastavili a zaklekli. Velitel naznačil, že se postará o jednoho a desátník Murphi má sejmout druhého. Oba vyběhli za roh do ulice, ve které byl vchod do obchodu. Opřeli si pažbu samopalu o rameno a vypálili krátkou dávku. Díky tlumiči nebylo skoro nic slyšet. Pak se všichni vrhli do obchodu. Velitel ještě řekl: "Berte jen to nejnutnější." Všichni si začali cpát do batohů potraviny i užitkové věci. Luke vzal pečivo, konzervy a baterie. Jeden voják narazil dokonce na semínka zeleniny. Po ''nakupování'' vyběhli z obchodu. Ještě musejí vzít léky. Lékárna byla jen o kus dál. Na každém kroku byla vidět zkáza. Ulice byly tak liduprázdné. Velitel vyrazil dveře. V lékárně byli tři lidé. Nejprve se vylekali. Pak se začali radovat. Vojáci ty lidi vzali do vrtulníku. Tentokrát to proběhlo hladce.

Pokračování příště